Werkwijze

We gaan uit van het principe van de trapsgewijze zorg ; we starten zoveel mogelijk met kortdurende hulp en gaan pas over naar meer intensieve hulpverlening als dit nodig is.

Er wordt samengewerkt met betrokken instanties (huisarts, CLB, school, …) of indien nodig, doorverwezen naar professionele hulpverleners uit de regio.

Kinderen en jongeren

Bij kinderen worden eerst de ouders uitgenodigd voor een verkennend gesprek. Jongeren daarentegen komen meestal mee op het eerste gesprek. We gaan na welke bezorgdheid u als ouder hebt en of wij aan de slag kunnen gaan met uw vraag. Vaak volgen hierop een aantal gesprekken met het kind/jongere, om hierna terug samen te denken wat jullie als ouders en jullie kind/jongere verder op weg zet. Soms volgt hieruit een verdere opvolging of psychologische begeleiding van het kind/jongere en/of ouders.

Volwassenen

In een eerste, verkennend gesprek wordt nagegaan wat moeilijk loopt en welke meerwaarde de psychologische begeleiding kan hebben. Hierna wordt aan de slag gegaan met de thema’s en werkpunten die van belang zijn. De gesprekken volgen het tempo en de nood van de cliënt.

Heidi De Bruyne

praktijkcoördinator
Gentweg 52 , 9971 Lembeke
Garenstraat 33 , 9900 Eeklo
Tel. +32 (0)9 378 30 61
heidi@psycholooglembeke.be
Erkenningsnummer 762104476

Liesbeth Naudts

Gentweg 52 , 9971 Lembeke
Tel. +32 (0)497 38 19 87
liesbeth@psycholoogopweg.be
Erkenningsnummer 842107170

Barbara De Sutter

Garenstraat 33 , 9900 Eeklo
Gentweg 52 , 9971 Lembeke
Tel. +32 (0)468 33 58 50
barbara@psycholooglembeke.be
Erkenningsnummer 892116579

Luc Moreels

Garenstraat 33 , 9900 Eeklo
Tel. +32 (0)497 81 54 79
lucmoreels@telenet.be
Erkenningsnummer 671111951

Sofie van Rouveroij

Garenstraat 33 , 9900 Eeklo
Tel. +32 (0)493 43 90 37
sofie@psycholoogopweg.be
Erkenningsnummer 902122268

Kim Debbaut

Garenstraat 33 , 9900 Eeklo
Tel. +32 (0)467 00 26 86
kim@psycholoogopweg.be
Erkenningsnummer 952119504

Naomi De Borger

Garenstraat 33 , 9900 Eeklo
Tel. +32 (0)493 81 05 56
naomi@psycholoogopweg.be
Erkenningsnummer 922118036